Älska det är allt! George Sand i liv och dikt av Lena Kåreland

Älska – det är allt!

Författare:

Lena Kåreland

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

155 mm × 225 mm

Sidantal:

478

ISBN:

978-91-7353-701-8

Utgiven:

augusti 2014

Category

Formgivning