Flykten av Dominique Manotti Mannen från Suez av Wilhelm Agrell

Atlantis Noir

Författare:

Dominique Manotti, Wilhelm Agrell

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

135 mm × 210 mm

Sidantal:

192, 240

ISBN:

978-91-7353-727-2, 978-91-7353-788-9

Utgivna:

2014, 2015

Category

Formgivning