Ada Nilsson, läkare i kvinnokampen Ada Nilsson, läkare i kvinnokampen

Barrikaden valde mig

Författare:

Kristina Lundgren

Grafisk formgivning:

Annika Lyth (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Wahlström & Widstrand

Format:

180 mm × 248 mm

Sidantal:

431

ISBN:

978-91-46-22425-9

Utgiven:

oktober 2014

Category

Formgivning