Besvärliga människor

Författare:

Anders Johnson

Grafisk formgivning, omslag:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Timbro förlag

Format:

150 mm × 250 mm

Sidantal:

591

ISBN:

978-91-7703-151-2

Utgiven:

oktober 2018

Category

Formgivning