Bilden av »Orienten« – exotism i 1800-talets svenska visuella kultur är skriven av Tomas Björk

Bilden av »Orienten«

Författare:

Tomas Björk

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Atlantis

Format:

165 mm × 235 mm

Sidantal:

448

ISBN:

978-91-7353-419-2

Utgiven:

2011

Category

Formgivning