Den franska kammartjänarens resa – minnen från länderna i norr på 1660-talet av Ingemar Oscarsson Den franska kammartjänarens resa – minnen från länderna i norr på 1660-talet av Ingemar Oscarsson

Den franska kammartjänarens resa

Författare:

Ingemar Oscarsson

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Atlantis

Format:

135 mm × 210 mm

Sidantal:

287

ISBN:

978-91-7353-608-0

Utgiven:

maj 2013

Category

Formgivning