Den unge Anders Österling och Den ständige Anders Österling är skrivna av Jenny Westerström

Anders Österling

Författare:

Jenny Westerström

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

163 mm × 230 mm

Sidantal:

405

ISBN:

978-91-7353-595-3

Utgiven:

februari 2013

Category

Formgivning