Ekologik av Johan Tell, form av Lukas Möllersten (Lyth & Co), utgiven av Max Ström Ekologik av Johan Tell, form av Lukas Möllersten (Lyth & Co), utgiven av Max Ström Ekologik av Johan Tell, form av Lukas Möllersten (Lyth & Co), utgiven av Max Ström

Ekologik

Författare:

Johan Tell

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Max Ström

Format:

175 mm × 245 mm

Sidantal:

160

ISBN:

978-91-7126-456-5

Utgiven:

oktober 2018

Category

Formgivning, Illustration