En sommar med Proust, en sommar med Baudelaire, En sommar med Montaigne

En sommar med …

Författare:

Antoine Compagnon m. fl.

Översättare:

Jan Stolpe

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

118 mm × 168 mm

Sidantal:

160, 288, 172

ISBN:

978-91-7353-693-6 / 978-91-7353-766-7

Utgiven:

maj 2014 / maj 2015

Category

Formgivning