Europa, ständigt detta Europa

Författare:

Per Wirtén

Grafisk formgivning:

Annika Lyth (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Albert Bonniers Förlag

Format:

140 mm × 195 mm

Sidantal:

350

ISBN:

978-91-7887-079-0-017711-9

Utgiven:

maj 2020

Category

Formgivning