Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden Från Heden till Bro Park – galoppsporten i Sverige under två århundraden

Från Heden till Bro Park

Författare:

Björn F Eklund

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Redigering:

Hedvig Ohlsson (Lyth & Co)

Format:

170 mm × 240 mm

Sidantal:

352

ISBN:

978-91-637-5967-1

Utgiven:

november 2015

Category

Formgivning, Produktion, Redigering