Håkan Larssons bästa mat till vinet

Håkan Larssons bästa mat till vinet

Författare:

Håkan Larsson

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten och Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Redigering:

Hedvig Ohlsson (Lyth & Co)

Produktion:

Lyth & Co

Uppdragsgivare/förlag:

Bonnier Fakta

Format:

194 mm × 288 mm

Sidantal:

256

ISBN:

978-91-7424-717-6

Utgiven:

november 2017

Category

Formgivning, Illustration, Produktion, Redigering