Herbert Tingsten – vetenskapsmannen av Olof Petersson

Herbert Tingsten

Författare:

Olof Petersson

Grafisk formgivning (omslag):

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Grafisk formgivning (inlaga):

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

130 mm × 220 mm

Sidantal:

343

ISBN:

978-91-7353-650-9

Utgiven:

september 2013

Category

Formgivning