Hjälp jag är utmattad

Författare:

Clara Lidström och Erica Dahlgren

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Norstedts

Format:

130 mm × 210 mm

Sidantal:

192

ISBN:

978-91-308099-4

Utgiven:

april 2019

Category

Formgivning, Illustration