I oxögat

Författare:

Ida Andersen

Grafisk formgivning, omslag:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Polaris

Format:

132 mm × 210 mm

Sidantal:

391

ISBN:

978-91-7795-152-0

Utgiven:

mars 2020

Category

Formgivning