Jag är Hill

Författare:

Kristofer Flensmarck

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Natur & Kultur

Format:

123 mm × 197 mm

Sidantal:

287

ISBN:

978-91-27-14207-7

Utgiven:

september 2016

Category

Formgivning, Illustration