integrationshandbok integrationshandbok integrationshandbok integrationshandbok integrationshandbok

Lilla integrationshandboken och Lilla integrationshandboken för företag

Författare:

Lina Nordstrand och Malin Eirefelt

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Vilja förlag

Format:

123 mm × 175 mm

Sidantal:

64, 192

ISBN:

978-91-88293-10-7, 978-91-7723-172-1

Utgiven:

juni 2016, juni 2017

Category

Formgivning, Illustration