Den svenska modebibeln Den svenska modebibeln Den svenska modebibeln

Modebibeln. Den svenska.

Författare:

Karina Ericsson Wärn

Grafisk formgivning:

Lotta Kühlhorn

Redigering:

Jenny Lindblad (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bonnier Fakta

Format:

266 mm × 200 mm

Sidantal:

255

ISBN:

978-91-7424-149-5

Utgiven:

augusti 2012

Category

Redigering