Reformpolitikens strategier är skriven av Peter Santesson (forskare vid Ratio) Drömmen om jämlikhet – socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall är skriven av Henrik Malm Lindberg (forskare vid Ratio)

Bokserie – Ratio

Författare:

Peter Santesson och Henrik Malm Lindberg (forskare vid Ratio)

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Atlantis

Format:

154 mm × 205 mm

Category

Formgivning, Illustration