SAAB – hela historien av Erik Wedberg

SAAB – hela historien

Författare:

Erik Wedberg

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Produktion:

Lyth & Co

Uppdragsgivare/förlag:

Bonnier Tidskrifter, Bonnier Fakta

Format:

246 mm × 266 mm

Sidantal:

155

ISBN:

978-91-1-7424-257-7

Utgiven:

november 2011

Category

Formgivning, Produktion