Sen for jag hem

Författare:

Karin Smirnoff

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Polaris

Format:

135 mm × 210 mm

Sidantal:

352

ISBN:

978-91-7795-202-2

Utgiven:

april 2020

Category

Formgivning