Sophies mat skriven av Sophie Berlin (Allt om Mat)

Sophies mat

Författare:

Sophie Berlin (Allt om Mat)

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Redigering:

Elise Karlsson (Lyth & Co)

Produktion:

Lyth & Co

Uppdragsgivare/förlag:

Bonnier Tidskrifter, Norstedts

Format:

175 mm × 288 mm

Sidantal:

192

ISBN:

978-91-1-304629-7

Utgiven:

september 2012

Category

Formgivning, Produktion, Redigering