Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist Till Berlin av Agneta Blomqvist

Till Berlin

Författare:

Agneta Blomqvist

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Illustrationer:

Stina Eidem

Uppdragsgivare/förlag:

Bokförlaget Atlantis

Sidantal:

174

ISBN:

978-91-7353-679-0

Utgiven:

april 2014

Category

Formgivning