Tre essäer om det politiska språket

Författare:

Susanna Birgersson, George Orwell, Joel Halldorf

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Timbro Förlag

Format:

95 mm × 145 mm

Sidantal:

43, 64, 78

ISBN:

978-91-7703-073-7, 978-91-7703-074-4, 978-91-7703-072-0

Utgiven:

maj 2017

Category

Formgivning, Illustration