Vårt nya land

Författare:

Erik Hörstadius

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Timbro Förlag

Format:

135 mm × 210 mm

Sidantal:

268

ISBN:

978-91-7703-139-0

Utgiven:

augusti 2018

Category

Formgivning