Ensamvargar

Författare:

Ulrika Milles

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Albert Bonniers Förlag

Format:

135 mm × 190 mm

Sidantal:

484

ISBN:

978-91-0-011725-2

Utgiven:

mars 2019

Category

Formgivning