Framstående svenskar av Åke Törnkvist

Framstående svenskar

Författare:

Åke Törnkvist

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Produktion:

Lyth & Co

Uppdragsgivare/förlag:

Hypofor Press

Format:

135 mm × 210 mm

Sidantal:

500

ISBN:

978-91-6393745-3

Utgiven:

december 2017

Category

Formgivning, Produktion