Mästerregissören – när Ludvig Josephson tog Europa till Sverige

Mästerregissören

Författare:

Tiina Rosenberg

Grafisk formgivning (pärmstämpel och inlaga):

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

210 mm × 130 mm

Sidantal:

304

ISBN:

978-91-7353-902-9

Utgiven:

november 2017

Category

Formgivning