Prepp

Författare:

Ylva Bergqvist

Fotograf:

Lennart Weibull

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bonnier Fakta

Format:

192 mm × 250 mm

Sidantal:

184

ISBN:

978-91-7424-952-1

Utgiven:

augusti 2019

Category

Formgivning