Strindbergiana

Strindbergiana #33

Författare:

Cecilia Carlander (red.)

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

 Uppdragsgivare/förlag:

Strindbergssällskapet

Format:

210 mm × 135 mm

Sidantal:

176

ISBN:

978-91-639-8136-4

Utgiven:

oktober 2018

Category

Formgivning, Produktion