Jag är fotboll

Författare:

Mats Olsson & Dimitris Alevras

Grafisk formgivning och illustrationer:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Redigering:

Dimitris Alevras (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Bonnier Fakta

Format:

220 mm × 280 mm

ISBN:

978-91-7424-581-3

Utgiven:

november 2018

Category

Formgivning, Illustration, Redigering