Jag matar kriget med dem jag älskar Jag matar kriget med dem jag älskar Jag matar kriget med dem jag älskar

Jag matar kriget med dem jag älskar

Författare:

Rasha Alqasim

Grafisk formgivning:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

 Uppdragsgivare/förlag:

10Tal Bok

Format:

210 mm × 125 mm

Sidantal:

80

ISBN:

978-91-87838-09-5

Utgiven:

september 2017

Category

Formgivning