Märkvärdiga svenska kvinnor

Författare:

Lisbeth Larsson (red.)

Grafisk formgivning:

Annika Lyth (Lyth & Co)

Redigering:

Dimitris Alevras (Lyth & Co)

 Uppdragsgivare/förlag:

Albert Bonniers Förlag

Format:

143 mm × 190 mm

Sidantal:

512

ISBN:

978-91-0-017934-2

Utgiven:

september 2019

Category

Formgivning, Produktion, Redigering