Strindbergiana #34

Författare:

Cecilia Carlander (red.)

Grafisk formgivning:

Sebastian Wadsted (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Strindbergsällskapet

Format:

135 mm × 210 mm

Sidantal:

160

ISBN:

978-91-639-8137-1

Utgiven:

augusti 2019

Category

Formgivning, Produktion