Prepping: överlevnadshandboken

Författare:

Anna-Maria Stawreberg & Torbjörn Selin

Grafisk formgivning och illustrationer:

Lukas Möllersten (Lyth & Co)

Redigering:

Hedvig Ohlsson (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Norstedts

Format:

210 mm × 135 mm

Sidantal:

226

ISBN:

978-91-1-309817-3

Utgiven:

maj 2020

Category

Formgivning, Illustration, Redigering