Svensk bokkonst Promenader i Virginia Woolfs London av Lisbeth Larsson Svensk bokkonst Promenader i Virginia Woolfs London av Lisbeth Larsson Svensk bokkonst Promenader i Virginia Woolfs London av Lisbeth Larsson

Promenader i Virginia Woolfs London

Författare:

Lisbeth Larsson

Grafisk formgivning:

Annika Lyth (Lyth & Co)

Uppdragsgivare/förlag:

Atlantis

Format:

115 mm × 210 mm

Sidantal:

350

ISBN:

978-91-7353-702-5

Utgiven:

september 2014

Utsedd av Svensk Bokkonst till en av de bäst formgivna böckerna 2014.

Category

Formgivning